L’Administració genera anualment 140 milions de signatures electròniques. 20 anys millorant la vida dels empleats públics

La implantació de la signatura electrònica en les gestions de treballadors públics, empreses i ciutadania ha permès garantir la integritat, autenticitat, confidencialitat i no repudi dels documents signats així com la identitat de la persona que signa. D’aquesta manera la validesa d’un document signat en paper s’equipara a la d’un document signat electrònicament. 

Poder signar documents de manera electrònica aporta una sèrie d’avantatges que van més enllà de l’equiparació entre signatura manuscrita i digital:  

  • es redueixen el costos associats al paper com per exemple la impressió i les despeses d’enviament.
  • es guanya espai físic perquè ja no cal emmagatzemar piles i piles de papers.
  • milloren els fluxos de treball perquè s’agilitza el procés de gestió entre les parts signants.
  • cuida el medi ambient per la reducció de la despesa que suposa la producció de paper.
  • s’estalvia temps perquè ja no calen desplaçaments.  

L’any 2011, l’AOC va introduir la signatura electrònica per al personal de l’administració. Des de llavors es poden signar resolucions, decrets i qualsevol tipus de document administratiu des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Els càrrecs electes ja no han de personar-se a l’ajuntament per signar la permanent carpeta de documents que sempre hi havia a la taula. 

L’AOC gestiona, cada any, 140 milions de signatures electròniques generades per les administracions catalanes.   

El temps de la Txell és or

La Balbina i la Txell són les alcaldesses de VilAOC de Baix i VilAOC de Dalt.  

A VilAOC de Baix, la Balbina es desplaça a l’ajuntament per signar a mà totes les resolucions, decrets i factures. Per contra, la Txell signa amb el mòbil, des d’on vol i quan vol i inverteix el temps estalviat en altres actuacions de millora del seu municipi. 

#20AnysAOC #FemPaísDigital 

X