Presentació del Pla d’acció Open Government Partnership Catalunya

Des del passat mes d’octubre Catalunya és membre de l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança Mundial de Governs Oberts o xarxa internacional que des de 2011 promou el Govern Obert. En formen part més de 70 estats i també 70 ciutats i regions que s’han incorporat al seu programa local

La candidatura catalana per formar-hi part la va presentar la Generalitat de Catalunya en nom de la Xarxa de Governs Transparents i Iniciativa Barcelona Open Data en nom de la societat civil. 

La pertinença de Catalunya a l’OGP permet un intercanvi d’experiències i recursos entre entitats catalanes i d’altres països. Però la conseqüència més rellevant és que els membres del programa local d’OGP es comprometen a elaborar un Pla d’Acció OGP de manera cocreada entre administracions públiques i societat civil. 

En aquest sentit, el passat 6 de maig de 2021 es va constituir l’Àgora de Govern Obert de Catalunya, com a espai de cocreació de govern obert multisectorial (format tant per administracions públiques com per la societat civil), per fer el seguiment del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP. 

Passats uns mesos de treballs, el proper 20 de gener de 2022 es realitzarà l’acte de  Presentació del Pla d’acció OGP Catalunya, en un Seminari directiu (en línia) que porta per títol: Participació? Cocreació? Com hem de fer les polítiques públiques amb la ciutadania. 

Més enllà de la presentació del Pla d’Acció OGP Catalunya, la jornada també té per objecte reflexionar sobre processos de cocreació i conèixer experiències properes com els aprenentatges del cas pràctic Pla OGP d’Euskadi o del Projecte TeRRIFICA (vinculat a canvi climàtic). 

La jornada comptarà amb conferències sobre el valor que aporta la cocreació a partir de l’anàlisi científica, així com sobre els criteris sobre la idoneïtat de la participació ciutadana i la cocreació.  

Més informació i inscripcions des del web Presentació del Pla d’acció OGP Catalunya.

X