Migració de les autoritzacions de la DGT dels ens consumidors del Registre de Vehicles i Conductors ATEX5

Des del servei de Via Oberta, amb la voluntat de simplificar la transició dels consums d’ATEX5 als nous serveis de la DGT, estem treballant en la migració d’ofici de les autoritzacions dels ensque ja esteu accedint a les dades del Registre de Vehicles i conductors a través dels serveis d’ATEX5, per a procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial. Si és el vostre cas, no és necessari que realitzeu cap sol·licitud d’autorització per aquests procediments, sinó que des del Consorci AOC estem realitzat totes les gestions necessàries per garantir la continuïtat d’aquests consums.

No obstant, per la migració de les autoritzacions per a procediments no sancionadors en matèria de trànsit o seguretat vial, com per exemple per a procediments d’ajuts i subvencions, processos selectius o d’autoritzacions i llicències, etc, la DGT requereix que tramiteu una nova sol·licitud d’autorització, donat que considera necessari que acrediteu que a la vostra normativa específica s’està requerint a la ciutadania l’aportació d’aquestes dades.

Per aquest motiu, en les properes setmanes s’organitzarà una reunió amb els organismes afectats per tal d’informar-vos de l’estat de les migracions actuals dels procediments sancionadors i assessorar-vos en la tramitació de les noves autoritzacions.

A la vegada, us informem que, pel aquells que esteu autoritzats als serveis d’ATEX5,  dels del servei de Via oberta també us hem tramitat les sol·licituds d’autorització a l’entorn de preproducció dels nous serveis de la DGT, per tal que aquells que consumiu de forma integrada o tingueu intenció de fer-ho, ja pugueu iniciar els nous desenvolupaments.

Per a conèixer el detall dels serveis de la DGT i dels seus requeriments podeu consultar la Carta de Serveis disponible a la web del Consorci.

Documentació d’integració

I que per aquells organismes que estigueu o vulgueu consumir els serveis de la DGT a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) teniu disponible la documentació tècnica dels serveis.

X