Les dades de la Renda 2021 ja es poden consultar a Via Oberta

Les dades de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents a l’exercici 2021 ja es poden consultar a través de Via Oberta. També estan disponibles les modalitats de consulta de les pensions públiques exemptes percebudes per una persona física o jurídica i de la informació de dades cadastrals de l’AEAT.

Pel que fa als certificats calculats de renda (individual de nivell de renda, renda per a prestacions socials i renda per a beques) es calculen en base al disseny de registre que proporciona l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT) i, per tant, la consistència dels seus resultats depèn de l’emissor de dades. En el cas que detecteu incongruències en les dades de les consultes, si us plau, feu arribar un correu a Suport i ens posarem en contacte amb l’AEAT.

A la Carta de Servei hi trobareu la composició dels certificats de nivell de renda i tota la informació necessària: com fer les consultes, quines dades s’obtenen, exemples de consulta i els possibles codis de resultat o d’error.

Adaptacions en les integracions per a l’exercici fiscal 2021: Nou Schema de dades i namespace propi

Les administracions consumidores del servei mitjançant pantalles EACAT poden consumir directament, sense necessitat de fer transformacions o sol·licitar noves autoritzacions.

Per les administracions que consumeixen aquests serveis de forma integrada, us recordem que per a l’exercici 2021 s’utilitzarà un schema de dades diferents amb el namespace propi del seu exercici. En aquest sentit, l’XSD a utilitzar per a validar les respostes de l’exercici 2021 no és el mateix que s’utilitzava per l’exercici 2020, sinó que en funció de l’exercici sol·licitat, les respostes hauran de ser validades amb un fitxer XSD o un altre.

Documentació d’integració

Tota la documentació necessària per a realitzar aquestes adaptacions es troba disponible a  https://github.com/ConsorciAOC/VO-AEAT

Aquesta documentació pot estar subjecte a modificacions que introdueixi l’AEAT. En tot cas, es farà una nova publicació avisant de la realització de canvis.

Errors en els consums integrats d’IRPF 2020 en cas de no haver realitzat les adaptacions necessàries

L’AEAT ha aplicat les adaptacions en els Serveis Web de l’exercici 2020, que afecten a totes les administracions que consumeixen aquest serveis de forma integrada, tal com us vam comunicar en aquest post https://www.aoc.cat/blog/2022/nous-desenvolupaments-en-la-integracio-dels-serveis-web-irpf-2020-i-2021/

En cas que el vostre ens no hagi realitzat l’adaptació per a contemplar el namespace específic per aquest exercici és molt probable que les consultes de forma integrada per l’exercici 2020 us retornin un error, i que només pugueu consumir les dades d’aquest exercici mitjançant pantalles EACAT, fins que no us hagueu adapteu als nous requeriments.

Diccionaris de dades

Aprofitem per recordar-vos, que partir de l’exercici 2020, el servei Web d’IRPF es recolza en un diccionari específic per a cada exercici, amb totes les caselles i les seves descripcions que es troba publicat a:

Diccionari Renda 2020

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/ejercicios-anteriores-modelos-100-199.html

Diccionari Renda 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/modelos-100-199.html

X