Infoparticipa recomana l’ús dels mòduls “d’organització política” i “d’indicadors econòmics” del portal de transparència de l’AOC

Com és habitual durant el primer trimestre de cada any des del grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) fruït de la fusió del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural i Publiradio, iniciaran els treballs d’avaluació de les bones pràctiques en l’àmbit de la transparència comunicativa als webs de l’administració local seguint la metodologia “Infoparticipa”.

Concretament i per aquesta nova edició, ja la desena a Catalunya, les avaluacions d’Infoparticipa es portaran a terme des del dia 1 de febrer fins el 21 de març de 2022, mantenint-se els mateixos 52 indicadors. Podeu consultar la guia amb el detall dels criteris.

Novetats ”Infoparticipa” respecte l’ús del portal de transparència de l’AOC – XGT

La guia per avaluar “Infoparticipa” 2021-2022 inclou específicament dues recomanacions interessants pels ajuntaments catalans a efectes de millorar-ne la transparència comunicativa, i alhora minimitzar l’impacte de duplicitats d’informació entre portals web i portals de transparència. Concretament:  

  • Recomanació de l’ús del mòdul de configuració avançada d’organització política

La guia d’Infoparticipa (en la seva nota final) indica que mitjançant el mòdul de configuració avançada d’organització política que ofereix el portal AOC -XGT, es poden informar de manera coherent, clara i visualment atractiva els indicadors “Infoparticipa” associats a “transparència de la corporació” que van des de l’1 fins al 14.

Per tant s’hi inclou tota la informació associada a càrrecs electes, composició política, grups polítics, cartipàs, òrgans de govern, retribucions, etc…

Ara bé, cal destacar que des de l’equip d’”Infoparticipa” es remarca la necessitat que l’ús del mòdul sigui complert, amb dades actualitzades i correctament emplenades. A tal efecte a continuació us deixem diferents recursos que inclouen exemples de bones pràctiques, i sobretot el manual de configuració d’aquest mòdul:

És important mencionar que l’equip d“Infoparticipa” va participar en els treballs de definició d’aquest mòdul, i a principis de 2022 més d’un centenar d’ajuntaments catalans ja han avançant en la seva implementació i hores d’ara ja disposen d’una millor navegabilitat, usabilitat i reutilització de la informació pública del conjunt d’indicadors indicats.

Durant el primer semestre d’aquest 2022, des de l’AOC treballarem per a poder oferir aquest mòdul també als consells comarcals i a les diputacions, doncs de moment només està disponible per ajuntaments.

  • Recomanació de l’ús del mòdul d’indicadors de gestió econòmica

La guia ”Infoparticipa”  també indica el foment de l’activació del mòdul d’indicadors de gestió econòmica. Amb el mòdul es facilita  visibilitzar d’una manera àgil, entenedora, comprensible dades econòmiques de l’ens, facilitant-se alhora, informació comparativa amb el territori (respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya) i l’evolució dels darrers 5 anys.

Per a més informació sobre el mòdul d’indicadors econòmics us deixem l’enllaç de portal de suport que explica com activar-lo, les fonts de dades i la metodologia dels treballs.

Aquest mòdul d’indicadors econòmics és molt fàcil d’activar, millora la visió de les dades econòmiques, i és un complement molt interessant a la informació detallada dels diferents ítems específics de gestió econòmica disponibles al portal. Val a dir que també mòdul s’ha comptat amb la participació de l’equip d”Iinfoparticipa” en la seva definició.

Esperem que l’ús d’aquests dos mòduls recomanats també per ”Infoparticipa” siguin del vostre interès. Només recordar-vos que des de l’AOC – XGT seguim treballant per a millorar el portal, tot actualitzant informació (nous ítems, millores als existents), buscant noves automatitzacions, o avançant en noves visualitzacions atractives per a la ciutadania. Us animen a seguir-nos per aquest canal on anirem publicitant les diferent millores proposades.

X