Heu realitzat les adaptacions pels consums d’IRPF 2020 i 2021?

Errors en els consums integrats d’IRPF 2020 en cas de no haver realitzat les adaptacions necessàries

L’AEAT ha aplicat les adaptacions en els Serveis Web de l’exercici 2020, que afecten a totes les administracions que consumeixen aquest serveis de forma integrada, tal com us vam comunicar en aquest post https://www.aoc.cat/blog/2022/nous-desenvolupaments-en-la-integracio-dels-serveis-web-irpf-2020-i-2021/

En cas que el vostre ens no hagi realitzat l’adaptació per a contemplar el namespace específic per aquest exercici és molt probable que les consultes de forma integrada per l’exercici 2020 us retornin un error, i que només pugueu consumir les dades d’aquest exercici mitjançant pantalles EACAT, fins que no us hagueu adapteu als nous requeriments.

Disponibilitat de les dades de l’exercici 2021

El Consorci AOC està treballant en la posada a disposició dels serveis de Renda 2021 i en les modalitats calculades per aquest exercici. Es preveu comunicar la disponibilitat de les dades de l’exercici 2021 durant la primera quinzena de juliol. Actualment està treballant en la validació d’aquests serveis, i es recomana no realitzar cap consum fins que no s’hagi publicat oficialment la disposició de les dades per aquest exercici.

Adaptacions exercici fiscal 2021: Nou Schema de dades i namespace propi

Pels ens que consumeixen aquests serveis de forma integrada, us recordem que per a l’exercici 2021 s’utilitzarà un schema de dades diferents amb el namespace propi del seu exercici. En aquest sentit, l’XSD a utilitzar per a validar les respostes de l’exercici 2021 no és el mateix que s’utilitzava per l’exercici 2020, sinó que en funció de l’exercici sol·licitat, les respostes hauran de ser validades amb un fitxer XSD o un altre.

Documentació d’integració

Tota la documentació necessària per a realitzar aquestes adaptacions es troba disponible a  https://github.com/ConsorciAOC/VO-AEAT

Aquesta documentació pot estar subjecte a modificacions que introdueixi l’AEAT. En tot cas, es farà una nova publicació avisant de la realització de canvis.

Aprofitem per recordar-vos, que partir de l’exercici 2020, el servei Web d’IRPF es recolza en un diccionari específic per a cada exercici, amb totes les caselles i les seves descripcions que es troba publicat a:

Diccionari Renda 2020

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/ejercicios-anteriores-modelos-100-199.html

Diccionari Renda 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/modelos-100-199.html

X