EACAT publica el servei “ACA-PRDC02 – Subvencions per la prevenció i reparació de danys en DPH 2022-2023. Conques compartides (part catalana de l’Ebre, la Garona i el Xúquer)”

S’obre la convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 604732).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de febrer de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACA-PRDC02 – Subvencions per la prevenció i reparació de danys en DPH 2022-2023. Conques compartides (part catalana de l’Ebre, la Garona i el Xúquer).

X