A EACAT publica o serviço “ACA-PRDC02 - Subsídios para a prevenção e reparação de danos no DPH 2022-2023. Bacias compartilhadas (parte catalã do Ebro, Garonne e Júcar) ”

S’obre la chamar de subvencions per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 604732).

El termini para a apresentação de candidaturas finalitza l’1 de febrer de 2022.

Você encontrará mais informações no deles bases regulatórias.

Para processar acesse Procedimentos, no Catálogo de procedimentos e, especificamente, no atendimento ACA-PRDC02 – Subvencions per la prevenció i reparació de danys en DPH 2022-2023. Conques compartides (part catalana de l’Ebre, la Garona i el Xúquer).

X