Disponible la carta de serveis de la “Consulta de dades de Discapacitat” interoperables de les CCAA de l’Estat

Aquest servei posa a disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de dades de Discapacitat de les diferents Comunitats Autònomes de l’Estat, a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID). Servei que té per finalitat la gestió i el tractament de les valoracions de condició legal de persona amb discapacitat reconeguda a les diferents CC.AA.

Aquest servei facilita la consulta de les dades de discapacitat de qualsevol persona interessada dins el marc d’un procediment administratiu, el reconeixement  del qual ha estat a qualsevol de les Comunitats Autònomes de l’Estat, exceptuant Catalunya.

Les dades que s’ofereixen son:

  • Grau de discapacitat: Grau de discapacitat indicat com a percentatge.
  • Tipus de discapacitat: Indica el tipus de discapacitat de la persona.
  • Informació relativa a les dificultats de mobilitat.
  • Indicació de si necessita o no acompanyant per a transport públic: Estableix si la persona amb discapacitat necessita acompanyant per viatjar en transport públic.
  • Data d’efecte: Data a partir del qual es va concedir el grau de discapacitat.
  • Data revisió: Data a partir de la qual cal revisar el grau de discapacitat concedit.
  • Indicació de si la validesa del reconeixement de la discapacitat és permanent o no.
  • Indicació de si té o no reconegut barem de dependència:  Determinació d’existència de necessitat d’una tercera persona.

Si encara no disposeu d’autorització per aquest servei de consulta de dades de discapacitat de la resta de CC.AA de l’Estat, haureu de tramitar la sol·licitud corresponent disponible al web del Consorci AOC -Via Oberta – “Sol·liciteu el Servei” .

Cal posar de relleu que, en aquest servei no es troben disponibles i per tant consultables, les dades de discapacitat relatives a la Comunitat Autònoma de Catalunya, donat que aquest servei ja és ofert mitjançant el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya disponible al Catàleg de Dades i Documents Interoperables.

Així doncs, pel cas de necessitat de consulta de dades de discapacitat a Catalunya per aquells organismes públics que no disposin d’autorització, s’ha de demanar a banda d’aquest servei.

X