De registrada a pagada: com canviar l’estat de les factures?

En el darrer post de factura electrònica explicàvem com accedir a les  factures electròniques rebudes en funció de la modalitat e.FACT que té donada d’alta cada ens.

Ara volem abordar des del mateix prisma (modalitat d’e.FACT) les opcions per canviar l’estat de les factures rebudes.

Si es disposa de la modalitat 1 d’e.FACT, el canvi d’estat de les factures es fa des del Portal del Receptor que es troba dins d’EACAT/Aplicacions/e.FACT.

Si es disposa de les modalitats 2 o 3, a EACAT/Aplicacions/e.FACT el que trobarem és un Portal de Custòdia, en el qual les factures queden recollides però no es pot realitzar cap canvi d’estat sobre les mateixes. Amb aquestes modalitats (2 i 3) els canvis d’estat sobre les factures s’han de fer a través del programa comptable propi de l’ens, que es connecta a e.FACT mitjançant FTP. En aquest sentit pot ser d’interès la FAQ Integració amb l’e.FACT.

És important tenir en compte aquesta distinció en especial a l’hora de fer un canvi de modalitat; si ens canvia per exemple de la modalitat 1 a la 3, les factures  que hagin entrat com a modalitat 1 (Portal del Receptor) no es podran canviar d’estat quan ja s’hagi activat la modalitat 3 (Portal de Custòdia).

Trobareu més informació sobre la gestió de les factures electròniques a la FAQ Accions i canvis d’estat sobre les factures que es troba al portal de suport d’e.FACT.

X