Bona pràctica d’automatització i dades obertes en les agendes dels alts càrrecs municipals

Des de l’AOC considerem clau l’automatització de dades al portal de transparència; s’afavoreix que la informació estigui el més actualitzada possible i, alhora, amb la mínima intervenció del personal municipal.

En aquest sentit, l‘Àrea d’Innovació, governs locals i cohesió territorial de la Diputació de Barcelona ha treballat una bona pràctica: la millora en la visualització actual de l’agenda dels alts càrrecs i la seva vinculació amb el registre de grups d’interès en el web municipal i en el portal de transparència.

Amb aquesta bona pràctica es dona resposta al compliment de la publicació de:

  • L’Agenda institucional dels alts càrrecs (ítem 1.1.5), article 55.1.c.
  • El Registre dels grups d’interès (ítem 6.1.6), article 46, apartat 1; article 49, apartat 1, punt c.

Aquesta millora consisteix a crear un nou mòdul als webs municipals amb suport de la Diputació de Barcelona, que permet mantenir l’agenda dels alts càrrecs de manera integrada al registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta forma, els tècnics municipals poden incorporar la gestió dels grups d’interès de forma fàcil en el seu dia a dia.

L’agenda de grups d’interès gestionada des de la web municipal, a més, alimenta el portal de transparència municipal ofert pel consorci AOC (XGT).

Imatge 1: Visió de com es mostren les dades de l’agenda institucional al portal de transparència de l’Ajuntament del Pont de Vilomara

Quins avantatges suposa per a l’ens local?

  • El tècnic/a municipal únicament ha d’actualitzar la informació una vegada al web municipal i aquesta surt publicada també al portal de transparència i, properament, als portals de dades obertes municipal i de la Diputació de Barcelona.
  • L’agenda dels alts càrrecs s’integra amb el registre de grups d’interès, i es simplifica la seva gestió i actualització.
  • Amb la gestió integrada de les agendes dels alts càrrecs es dona compliment d’una banda, a les obligacions de publicitat activa, i d’una altra, al codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern, subscrit per les entitats locals.

Imatge 2: Esquema de funcionament de la solució

Com es pot sol·licitar ?

Actualment aquest projecte es troba en pilotatge a l’Ajuntament del Pont de Vilomara. Una vegada finalitzat i validat des de la Diputació de Barcelona s’oferirà als ens de la demarcació.

Per a més informació sobre l’avenç d’aquest projecte, així com estar al dia en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes, podeu també formar part de la Comunitat de Transparència i Govern Obert que la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició. Us deixem un enllaç amb més informació (que inclou la possibilitat de donar-vos d’alta).

X