Sis nous serveis de la Direcció General de Trànsit i migració de les autoritzacions ATEX5

Després de mesos de no poder tramitar noves sol·licituds d’autorització de les dades procedents del Registre de Vehicles i Conductors dels serveis d’ATEX de la DGT, el Consorci AOC ha incorporat dins del catàleg de dades i documents interoperables, sis nous serveis procedents de la Direcció General de Trànsit, prestats a través de la Plataforma d’Intermediació de l’Estat.

Autoritzacions

Per poder consumir aquests serveis, tant si ja sou un ens autoritzat com si no, la DGT requereix que es sol·licitin les noves modalitats disponibles a través del formulari de Via Oberta disponible a EACAT.

  • Els ens actualment es troben autoritzats i consumeixen els serveis d’ATEX de la DGT hauran de migrar les seves autoritzacions als nous serveis de la DGT (PID). En conseqüència, caldrà que tornin a sol·licitar els serveis de la DGT per les modalitats i els procediments concrets que s’ofereixen actualment. A partir del mes d’octubre, el Consorci contactarà amb els ens afectats per donar suport en la tramitació de les noves sol·licituds.
    Es preveu que la DGT discontinuï la prestació directa dels serveis d’ATEX al gener de 2022. Per tant, és important no demorar la migració de les autoritzacions a la nova plataforma, per evitar que cap consum quedi afectat.
  • En relació, als organismes que requereixin les dades del Registre de Vehicles i conductors, per resoldre els seus procediments administratius i, que encara no disposen d’autoritzacions ja poden començar a sol·licitar els serveis que requereixen a través del formulari de Via Oberta disponible a EACAT.

Nous serveis

Els serveis del Registre de Vehicles i Conductors actualment disponibles a través de la Plataforma d’Intermediació de l’Estat són els següents:

  • Consulta de dades d’un vehicle
  • Consulta del llistat de vehicles d’un conductor
  • Consulta de dades de permisos de conduir d’un conductor
  • Consulta de dades d’un vehicle per part del titular de la via
  • Consulta de dades d’un vehicle per a sancions (requereix conveni)
  • Consulta de Sancions d’un Conductor (requereix conveni)

A diferència dels serveis anteriors de la DGT (ATEX), actualment l’emissor està aplicant estrictament el criteri de minimització de dades. En aquest sentit, la DGT només autoritza els serveis quan la normativa aportada acredita la necessitat de consultar la dada per uns procediments concrets. A la Carta de Serveis, trobareu especificats els procediments que tenim constància que la DGT està autoritzant per a cada modalitat de servei. Aconsellem la seva revisió abans d’iniciar la tramitació de les sol·licituds d’autorització.

Necessitat de conveni per a consumir els serveis

Per consumir els serveis anteriors de la DGT (ATEX) sempre era necessària la signatura d’un conveni amb la DGT. No obstant, actualment, hi ha quatre serveis que no requeriran de formalització de conveni amb l’emissor, donat que ja queden coberts per la signatura del Conveni de Prestació Mutua de Serveis entre l’AGE i el Consorci AOC.
Aquests serveis són:
– Consulta de dades d’un vehicle
– Consulta del llistat de vehicles d’un conductor
– Consulta de dades de permisos de conduir d’un conductor
– Consulta de dades d’un vehicle per part del titular de la via

No obstant, per l’accés a les modalitats sancionadores relacionades amb temes vials, la DGT ofereix dos nous serveis, pels quals és necessari que l’administració disposi de competències en matèria de trànsit i seguretat vial i signi un conveni específic amb la DGT a través de la Direcció Provincial de Trànsit:
– Consulta de dades d’un vehicle per a sancions
– Consulta de Sancions d’un Conductor

Trobareu el detall d’aquests serveis i els seus requeriments a la Carta de Serveis.

Documentació d’integració

Per aquells organismes que estiguin o vulguin consumir els serveis de la DGT a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) tenen disponible la documentació tècnica dels serveis

X