“Repensem l’administració electrònica”, la proposta de Javi Creus a la 57 SessióWeb

El ponent Javi Creus ha ofert, a la 57 sessió web “Repensem l’administració electrònica” que organitza periòdicament la Direcció General d’Administració Ciutadana, la seva reflexió sobre la crisi de confiança que pateixen les institucions públiques i altres organitzacions i proposa com i de quina manera es pot tornar a recuperar la confiança.

  • Calen millors sistemes, també a l’Administració. No es tracta de digitalitzar els procediments que ja tenim sinó de repensar els sistemes. Si redefinim el propòsit de l’Administració més enllà de ‘produir serveis públics’ com ‘facilitar els drets i les oportunitats dels ciutadans’, ens podrem enfocar millor en el ‘per a què’ el ciutadà demana un tràmit o una gestió.
  • Els ciutadans són l’agent emergent en els nous sistemes. Els drets sobre les dades i les capacitats digitals que tenen són clau. Cal adaptar-se a cada nivell de digitalització i dissenyar amb el ciutadà i per al ciutadà. Cal reconèixer la diversitat i adaptar-s’hi oferint eines als diferents perfils:
    • els no digitalitzats, que sempre requereixen mediació humana
    • els digitals socials (mòbil, whatsapp, bizzum)
    • els que disposen de connectivitat, maquinari i habilitats plenes
  • Preguntar-se ‘per a què’ se li demana una dada o una altra al ciutadà. Podem facilitar-los la relació amb l’Administració?
  • Demanar un ajut a una altra Administració. «Dos pensador d’idees afins multipliquen el poder de les seves ments per set i tres pensadors, per quaranta-nou» Konstantin Tsiolkovsky (1857 – 1935).

I sempre tenint present a tothora que els ciutadans són l’agent emergent en els nous sistemes.

Recupera la xerrada de Javi Creus “Repensem l’Administració electrònica” en vídeo.

X