Explotació dades SSM-CAT, nova eina TSO i altres millores a Hèstia

Amb el desplegament previst per al proper dimecres 29 de setembre, es publicarà la segona fase de l’eina de diagnòstic SSM-CAT, inclosa a l’Hèstia des de l’abril de 2020. Aquesta segona fase ofereix la possibilitat de l’explotació de les dades resultants dels cribratges realitzats pel personal tècnic dels serveis socials bàsics de l’ABSS, mitjançant una bateria de llistats a l’apartat d’Explotació, opció “Eines de diagnòstic”, “SSM-CAT”, podent comparar, a més, les dades resultants de la pròpia ABSS en relació a la resta d’ABSS Hèstia de Catalunya. Així mateix, s’ha incorporat una opció als expedients de serveis socials bàsics que permet comparar directament dos informes SSM-CAT d’una mateixa persona, fets en dos moments diferents, per tal de mostrar al i a la professional referent l’evolució de la persona.

La segona fase d’aquesta eina també inclou la incorporació de la tipologia de suport per a cadascun dels dominis avaluats. Per revisar els criteris de suport en els dominis de l’SSM-CAT podeu consultar la pàgina 20 del Manual d’ús de l’eina SSM-CAT.

Aquesta nova versió de l’Hèstia inclou també l’escala de valoració sociofamiliar TSO, indicada per ajudar a establir el grau de risc social de les persones majors de 65 anys en el seu entorn comunitari en un moment concret.

Junt amb les millores incorporades a les eines de diagnòstic, aquesta actualització inclou:

  • Cercador al mòdul de l’Agenda
  • Poder cercar els expedients per adreça
  • Seleccionar periodicitat de les reunions d’equip
  • Informació sobre el professional que recull el consentiment d’us de dades personals i en quina data
  • Llistat de persones actives sense consentiment recollit a la fitxa personal i amb expedient obert

Des de l’AOC continuem treballant per facilitar la feina diària dels Serveis Socials Bàsics.

X