Enviament de còpies autèntiques de butlletes a denúncia, realitzades amb el servei Còpia, al Servei Català del Trànsit.

Durant les darreres setmanes hem rebut informació, per part d’alguns ajuntaments, en relació amb la necessitat d’emetre còpies autèntiques d’un original en paper, mitjançant el nostre servei Còpia, per ser acceptades pel tràmit d’enviament de butlletes de denuncia habilitat a EACAT (SCT – Tramesa de butlletes de denúncia del Servei), del Servei Català del Trànsit.

Després de l’anàlisi de la situació amb l’organisme destinatari de les còpies i traslladar-los la informació en relació amb la funcionalitat de generació de còpia autèntica de document en paper del nostre servei Còpia, us comuniquem, que aquest tipus de còpies, son vàlides i seran acceptades per aquest tràmit del Servei Català del Trànsit, tenint en compte que compleixen amb els requisits de les còpies autèntiques establerts a la normativa vigent.

Per a més informació sobre com fer ús del servei i el detall de les seves funcionalitats podeu consultar el Portal de Suport del Còpia.

X