CÒPIA

És un servei que permet generar còpies autèntiques de documents amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

CÒPIA és un servei de generació de còpies autèntiques que ofereix el Consorci AOC amb la finalitat que pugui ser utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé per part d’altres aplicacions en poder de les administracions públiques que tinguin la necessitat de generar còpies autèntiques amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent i, en concret, l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

Concretament, el servei ofereix:

 • Una aplicació nativa que s’ha d’instal·lar a l’ordinador per tal de poder establir la connexió entre l’aplicació web de CÒPIA i el maquinari d’adquisició d’imatges (escàner, estació de digitalització, etc. ) que s’utilitzi per digitalitzar els documents que seran objecte de la còpia autèntica.
 • Un conjunt de serveis web REST per facilitar la integració amb els sistemes de gestió o aplicacions informàtiques de l’ens.
 • Una aplicació web que permet la generació dels següents tipus de còpies autèntiques, sigui mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada:
  • Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document original en paper o en un suport no electrònic susceptible de ser digitalitzat.
  • Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics electrònics.
  • Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia electrònica autèntica, sense canvi de format.
 • Pel que a les funcionalitats relacionades amb la signatura de les còpies autèntiques, el servei permet configurar diferents escenaris d’ús de diferents mecanismes de signatura electrònica segons les necessitats de l’ens, ja sigui mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada:
  • Signatura electrònica utilitzant codis segurs de verificació.
  • Signatura electrònica mitjançant un certificat digital instal·lat en el magatzem local de certificats de l’ordinador de l’usuari.
  • Signatura electrònica mitjançant un certificat de segell electrònic cedit al Consorci AOC
 • El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document còpia autèntica i del propi procés:
  • El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura electrònica basada en un certificat digital, aquesta serà del tipus PAdES-LTV.
  • Tant la còpia autèntica en format PDF com el fitxer XML amb les metadades estaran disponibles per a la seva descàrrega durant 12 hores. Un cop passat aquest termini s’eliminaran de la solució.

A qui va adreçat

A tots els ens que integren el sector públic de Catalunya que tinguin la necessitat de generar còpies autèntiques.

Beneficis

Els principals avantatges que proporciona CÒPIA són:

 • Facilita la integració de la generació de les còpies autèntiques en les aplicacions corporatives a través d’uns serveis web de tipus REST, eliminant la complexitat de la generació de la còpia per part d’aquestes.
 • Permet generar diferents tipus de còpia autèntica en funció de les necessitats, tot garantint que les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.
 • El Consorci AOC assumeix el cost del servei i l’ofereix lliure de cost per a les aplicacions del sector públic català.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes en la modalitat d’integració.

Està previst que el servei també es trobi disponible el darrer trimestre de 2017 a:

 • ERES, per tal de poder generar còpies autèntiques dels documents aportats pel ciutadà.
 • EACAT, com una aplicació per tal que els seus usuaris puguin generar còpies autèntiques segons les seves necessitats.

Cost del servei

La prestació del servei no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

En el següent document podeu trobar una breu descripció del servei: Servei de generació de còpies autèntiques_20170317.ppt

ATENCIÓ: actualment el servei s’ofereix únicament en modalitat integració (està previst que el darrer trimestre del 2017 s’ofereixi com aplicació web dins de l’EACAT).

Els ens que estigueu interessats a disposar d’aquest servei, us heu de descarregar, emplenar i enviar el formulari d’alta i modificacions amb les dades necessàries.

Per fer-ho accediu a EACAT, en concret a “Tràmits”, opció “Catàleg de tràmits”, cercant el prestador “Consorci AOC”, opció “Sol·licitud de serveis”, tràmit “Sol·licitud del servei CÒPIA”.

Cal que el formulari estigui signat electrònicament. Un cop validat i signat s’enviarà de manera automàtica prement el botó envia.

Recordeu que per poder fer el tràmit, l’usuari ha de tenir els permisos corresponents dins de la plataforma EACAT.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de CÒPIA o contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres