Còpies autèntiques

Sol·liciteu el servei

Genereu còpies autèntiques de forma ràpida, senzilla i segura

Ja podeu dir adéu al paper…

Segura

Aconsegueix les mateixes garanties que la signatura manuscrita

Redueix els terminis de tramitació

Permet signar gran quantitat de documents, inclús de forma desatesa

Protegeix el medi ambient

Redueix enormement el volum de paper i els arxius que es fan servir en els processos tradicionals

El següent iframe conté un informe desenvolupat amb l’eina Power BI de Microsoft. En aquest informe es mostra l’evolució temporal del servei, en termes d’activitat i d’estalvi econòmic per ens. L’informe permet filtrar en funció de l’ens, del tipus d’activitat i del seu període temporal.Mostra dades actuals->

Característiques

Personalitzable

Permet configurar els paràmetres per facilitar la generació de còpies de forma ràpida i àgil

Multi-còpia

Genera còpies electròniques d’originals en paper; còpies en paper de documents electrònics i còpies electròniques de documents electrònic sense canvi de format (PDF)

Multi-signatura

Signa amb certificats de segell instal·lats al signador centralitzat de l’AOC, amb certificats T-CAT instal·lats al PC o bé mitjançant codis segurs de verificació (CSV)

Evidència

Les còpies generades són documents PDF amb signatura PAdES i inclouen metadades en el document i en format XML per facilitar la seva explotació

Compatible amb escànners

Permet establir la connexió entre l’aplicació web i el vostre escànner

Integrable

Inclou serveis web REST per facilitar la integració amb gestors d’expedients i solucions de registre d’E/S

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companys inseparables de CÒPIA

Traureu més profit de CÒPIA si el complementeu amb els següents serveis

Logo EACAT

Tramitació interadministrativa

Els usuaris d’EACAT poden accedir lliurement a CÒPIA

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.

* Consulteu les Condicions de prestació d’aquest servei