EACAT Tràmits

Tramitació entre les administracions per a reduir els terminis i els costos de gestió administrativa

Descripció

L’ordenament jurídic preveu una multiplicitat de procediments de relació entre les administracions públiques (subvencions adreçades a ens públics, procediments d’autorització, d’emissió d’informes preceptius, tramesa de documents (actes, pressupostos, comptes, etc.), d’informació estadística, de convocatòries d’òrgans col·legiats, de tràmits d’audiència, etc.) que tradicionalment s’han efectuat mitjançant trameses documentals en suport paper.

Els serveis de tramitació interadministrativa que desenvolupa i presta el Consorci AOC fan possible la substitució d’aquestes trameses documentals en paper per les corresponents en suport electrònic, mantenint la validesa jurídica i facilitant la seva integració automatitzada de la informació en els serveis de les administracions catalanes.

Aquests serveis es presten mitjançant la plataforma EACAT que, mitjançant l’ús de la signatura electrònica reconeguda i la gestió dels assentaments electrònics en el registres, de sortida de l’organisme emissor i d’entrada de l’organisme receptor, s’encarrega de proporcionar-los

A qui va adreçat

Institucions que resulten afectades en cada cas per les normes que estableixen els procediments de relació interadministrativa: l’Administració de la Generalitat, els ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, els consorcis, les universitats, els ens parlamentaris i altres organismes i entitats que tramiten administrativament amb aquests.

Beneficis

  • Estalvi de desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions
  • Reducció del temps de resposta de l’Administració
  • Seguretat jurídica a l’hora de tramitar
  • Disminució del cost ecològic de la tramitació, ja que la transmissió telemàtica de dades i documents substitueix l’aportació per part dels interessats de certificats i altres documents en suport paper en els procediments administratius
  • Accés a Via Oberta, que engloba els serveis que el Consorci AOC ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions

Cost del servei

Aquest servei no comporta cap despesa econòmica per a l’ens beneficiari.

Presentació del servei

En el següent document podeu trobar una breu descripció de l’EACAT:

Per utilitzar els serveis de tramitació interadministrativa, cal que les administracions públiques catalanes i altres organismes i institucions estiguin adherits a l’EACAT.

Per formalitzar l’adhesió a l’EACAT, cal:

* La signatura ha de ser la del Representant legal de l’organisme.

** Si l’ens a adherir és una fundació, feu-nos arribar els vostres estatuts juntament amb el formulari d’adhesió.

Si el responsable de l’organisme no té certificat digital, haurà de fer-nos arribar l’adhesió en paper a:

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

C/Tànger, 98 (Edifici Interface 22@)

08018 Barcelona

Important!

Per realitzar trameses documentals telemàticament, la persona responsable de la tramesa (l’usuari/a que la signa) ha de tenir un certificat digital personal de signatura.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport d’EACAT.

“EACAT et permet respondre al moment tots els requeriments que et fan. No et cal esperar, t’agilitza molt la feina”

Carme Bendicho
Ajuntament de Preixens

500.000

trameses a l’any

(dades de 2016)

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat de l’EACAT de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN