Itineraris per facilitar la publicació de les dades obertes locals utilitzant el portal AOC (3/3)

LES DADES OBERTES: UNA OPORTUNITAT

Les dades obertes, els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania, tenen un gran valor potencial i són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

Aquesta és la darrera publicació, d’un total de tres, amb les que us hem volgut mostrar una visió de conjunt de l’estat de les dades obertes al món local i proposar-vos un itinerari basat en tres fases per fomentar l’ús de les dades obertes al vostre ens.

DADES OBERTES I ITINERARIS PROPOSATS PER L’AOC

  • Tercera fase: comencem a recollir fruits amb la vinculació de dades obertes i transparència

Dades obertes per complir amb la llei de reutilització de dades, per ser més transparents, oferir un seguit d’informació pública a la ciutadania en format obert… En aquest darrer estadi volem començar a treure fruit intern a les dades obertes que es publiquen i fer més fàcil la vida als editors de transparència.

En aquesta darrera fase volem fomentar la relació automatitzada de la informació publicada a dades obertes amb els ítems del portal de transparència: aquesta necessitat llargament reivindicada des del món local ja és possible.

Automatitzem transparència automàticament i des de l’origen

El portal de transparència de l’AOC facilita la possibilitat de vincular a qualsevol ítem de transparència vistes automàtiques (com ara taules de dades, gràfiques o mapes…), creades en l’entorn de dades obertes. Aquesta opció es troba disponible sobre tot el conjunts d’ítems del portal de transparència, siguin ítems que s’ofereixen per defecte per complir amb la Llei 19/14, com sobre ítem de pròpia creació.

Per explicar aquesta funcionalitat ho farem mitjançant l’exemple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’automatització dels equipaments municipals:

  • Sant Just Desvern disposa al seu portal de transparència d’un ítem de manteniment manual que s’anomena “equipaments municipals”
  • L’ajuntament vol millorar la informació de l’ítem tot optimitzar-ne els fluxos des del seu back-office i millorar-ne les vistes. Per fer-ho s’ajudarà de les dades obertes.
  • Sant Just Desvern disposa del portal de dades obertes de l’AOC amb capacitat d’autogestió.
  • Ha creat a un CSV d’equipaments que publica a dades obertes de manera automàtica i ha fet dues vistes: una taula i un mapa.

I com vincularà l’Ajuntament aquests recursos de dades obertes a l’ítem de transparència en qüestió?

  • Només ha d’anar a l’entorn l’edició de transparència. Entrar a l’ítem i associar-hi els diferents recursos disponibles de dades obertes:
  • Caldrà que seleccioni “Afegir vista de dades obertes”, seleccionar “Equipaments municipals” i vincular-hi, per exemple el mapa generat des de l’entorn de dades obertes. Concretament:
  • Una vegada seleccionant el conjunt de dades (Equipaments) li mancarà definir el detall del recurs seleccionat (en aquest cas un mapa, però podria ser la taula, una gràfica…):
  • El resultat és una perfecta relació entre el Portal de Dades Obertes i l’ítem de Transparència i tot de forma automatitzada:
NOTA: podeu veure el resultat directament al portal de transparència de Sant Just Desvern al següent enllaç.
Podeu veure el resultat directament al portal de transparència de Sant Just Desvern

Per finalitzar incorporem tres exemples reals d’ítems de transparència automatitzats via dades obertes. En aquest cas són tots de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, pioner en ús d’aquesta evolució.

CAS 1: Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes (família: contractes, convenis i subvencions)

Abans: Publicació manual d’un excel anualment per part de l’editor de transparència a partir d’informació facilitada per l’equip de comptabilitat.

Després: Integració automàtica amb la base de dades de gestió, amb addició d’informació al CSV i publicació automàtica, i automatitzada, a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: relació de proveïdors, adjudicataris o contractistes

CAS 2: “Directori d’associacions i entitats” (família: participació)

Abans: Publicació manual d’un excel (anualment)

Després: Obtenció de la informació via base de dades del web municipal (en hosting extern), i publicació a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: Directori d’associacions i entitats

CAS 3: “Punt accés lliure a internet wi-fi” (ítem propi a família de serveis i tràmits)

Abans: Publicació manual d’un excel anualment

Després: Obtenció de la informació via base de dades del web municipal (en hosting extern), i publicació a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: Punts d’accés lliure a internet

Conclusions

Potenciar les dades obertes no és una tasca gens fàcil. El govern obert en general, i les obligacions en matèria de transparència i publicació de dades obertes en particular, suposen per a les administracions públiques sortir de la zona de confort amb la conseqüent resistència al canvi i a la innovació, i sovint, l’enfocament que se’n fa és de mínims vers un mer compliment de les lleis.

I podríem seguir amb altres arguments que no fan res més que posar “pals a les rodes” al foment de la reutilització de les dades del sector públic. Com ara la manca de coneixement tècnic, de recursos humans o econòmics. També podríem citar els potencials problemes tecnològics, o organitzatius com la necessitat de disposar d’estàndards, fulls de ruta… per, finalment, entrar també en arguments més “peregrins” com la sensació de “innecessarietat” o “moda passatgera”, summament importants per la dificultat que suposa gestionar-ne el canvi, i que sovint són utilitzats tant des d’àmbits tècnics com polítics.

Però ens cal fer camí i no perquè ho diguin lleis específiques com la de reutilització de la informació del sector públic o les lleis de transparència, sinó perquè més reutilització de dades pot ser sinònim de major transparència, millor retiment de comptes, millora de la credibilitat de les nostres institucions, i fins i tot d’una participació ciutadana de major qualitat, és a dir, els fonaments del govern obert.

I a tots aquests arguments des de l’AOC n’afegim un de nou: avançar en les dades obertes per a ser més eficients, tot automatitzant la informació a transparència des de l’origen: fer la feina un sol i incorporar als ítems de transparència bons recursos gràfics com ara taules de dades, gràfiques o mapes que, provinent del portal de dades obertes, s’actualitzen diàriament.

Així doncs posem a la vostra disposició un conjunt ampli de recursos. Començant pel propi portal de dades obertes de l’AOC sense cost, completament adaptable a les vostres necessitats per a què pugueu començar a crear conjunts de dades propis i relacionar-los també amb transparència, fins a manuals, guies, models, etc. Esperem que tot aquest seguit de recursos us ajudin per apostar decididament per al foment de les dades obertes a les vostres organitzacions.

X