Els terminis per a la pràctica de les notificacions queden suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma

La Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspèn els terminis per a la tramitació dels procediments administratius.

Aquesta interrupció afecta a totes les notificacions enviades abans de l’entrada en vigor del Reial Decret (el 14 de març), el termini d’acceptació de les quals s’estén passada aquesta data.

Per aquest motiu s’han realitzat les següents actuacions a eNOTUM:

  • Desactivar l’expiració de les notificacions practicades abans del 14 de març, amb termini d’acceptació posterior a aquesta data (no canviaran d’estat a “rebutjada sense accés” o “rebutjada sense actuació”).
  • Afegir un banner a l’entorn ciutadà informant de la suspensió general de terminis
  • Quan s’aixequi la suspensió, reactivar els terminis d’accés a les notificacions afectades.
  • Continuïtat d’eNOTUM per permetre notificar quan els ens usuaris ho consideri necessari

En relació amb els estats, doncs, per a totes aquelles notificacions dipositades entre el 03/03/2020 i el 13/03/2020 i que es trobaven en el següent estat en el moment de la declaració de l’estat d’alarma:

  • Dipositada: es quedaran en aquest estat fins a la finalització de l’estat d’alarma, que començaran a comptar terminis.
  • Visualitzada: es va passar a estat Dipositada fins a la finalització de l’estat d’alarma, que començaran a comptar terminis.
  • Rebutjada sense accés: es va passar a estat Dipositada fins a la finalització de l’estat d’alarma, que començaran a comptar terminis.
  • Rebutjada sense acció: es va passar a estat Visualitzada fins a la finalització de l’estat d’alarma, que començaran a comptar terminis.
X