Amb l’objectiu de millorar el servei Signador Centralitzat, dotant-lo de la màxima seguretat i adequant-lo a la normativa aplicable als Prestadors de serveis electrònics de confiança, hem modificat les opcions al sol·licitar els certificats d’aplicació.

Les alternatives que trobareu en el camp “Ús del certificat” en el moment de sol·licitar o renovar un certificat d’aplicació (a través del tràmit a EACAT “T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació”) seran:

  • Cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC
  • Cedit en exclusivitat per ús d’eines pròpies
  • Ús directe propi (sense opció de cessió a l’AOC)

Disposeu de tot el detall sobre el procés a com sol·licitar els certificats de segell electrònic.

Associades a cada certificat hi ha una clau pública i una privada, que és amb la que es realitzen les signatures electròniques. Per tal de garantir que la gestió de les claus privades no es faci de forma compartida amb terceres aplicacions a la nostra organització cal que aquestes claus hagin estat generades al dispositiu segur de creació de signatura, i que no puguin allotjar-se en cap altra ubicació.
D’aquesta manera podem garantir la traçabilitat de l’actuació realitzada, i acreditar de forma fefaent la integritat de la informació continguda en les traces.

És per tots els motius exposats que l’AOC només admet la cessió de certificats en exclusivitat, i no s’accepta la cessió dels certificats sol·licitats per a ús propi.

X