Com cedir al Consorci AOC certificats de segell electrònic?

Alguns serveis del Consorci AOC, necessiten certificat de dispositiu per al seu funcionament. En aquest sentit, per evitar que calgui sol·licitar un certificat per a cada servei, el Consorci AOC admet la possibilitat de fer servir només un certificat de segell electrònic  (CDA_SENM o CDA-1 SGNM) amb el nom genèric de "Serveis Administracio Electronica"

Nota: els serveis que inicialment feien servir un certificat de tipus CEIXSA (per al servei de consultes d’AEAT de Via Oberta, per exemple) fan servir ara aquest segell electrònic de nivell mig.

Existeixen dues maneres de sol·licitud/lliurament d'aquest certificat al Consorci AOC:

Opció 1.- Certificat de Segell Electrònic cedit en exclusivitat al Consorci AOC (opció recomanada):

Posem al teu abast, la possibilitat de sol·licitar l'emissió del certificat, cedint la descarrega i ús d'aquest, en exclusiva, al Consorci AOC. D'aquesta manera ens responsabilitzem del bon ús d'aquest certificat i garantim la seguretat de les claus, és per aquest motiu que recomanem aquesta opció. Si esculls aquesta opció el certificat només el podrà fer servir el Consorci AOC, l'ens no tindrà accés a la clau privada i no el podrà utilitzar.

Opció 2.- Certificat de Segell Electrònic no cedit en exclusivitat al Consorci AOC:

Si no indiques que vols cedir el certificat en exclusivitat al Consorci AOC durant la sol·licitud del mateix, t'hauràs d'encarregar de la descarrega i lliurament del certificat al Consorci AOC.

Si fas servir aquesta opció, el Consorci AOC no es pot responsabilitzar dels possibles usos per part de tercers, donat que no disposem de l'ús de les claus en exclusiva.

Opció 1 (cessió en exclusivitat). Passos a seguir.

 

1. Accédir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol. i renov. certif. dispositiu.

El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital.

Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud preparada per ser signada pel Sol·licitant de certificats de dispositiu.

2. Emplenar la sol·licitud

A la pestanya “Informació inicial” caldrà indicar:

Si es tracta d’una renovació o és el primer cop que es demana

Si la prioritat és ordinària o urgent (implica diferències de Tarifes)

Que el certificat a sol·licitar és un "segell de nivell mig"

A la Pestanya “Dades de la sol·licitud”, accedint a la icona de la lupa que es troba a l'esquerra de la sol·licitud podrem escollir el certificat que volem renovar indicant el tipus i a més a més un altre criteri de cerca.

A efectes pràctics, és indiferent si es cerca el certificat o si s'emplenen de nou les dades del mateix. Si no el trobem a la cerca anterior, podem emplenar les dades prement el botó “Afegeix”.

3. Marcar la cessió del certificat en exclusivitat al Consorci AOC

Al camp 11 "Ús del certificat" cal indicar aquesta cessió en exclusivitat. Això implica que l’organisme no podrà descarregar el certificat des de la Carpeta del subscriptor doncs serà el Consorci qui ho faci.

L'organisme únicament podrà descarregar la part pública del certificat des de la carpeta de subscriptor.

Un cop emplenades totes les dades, caldrà enviar la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”.

4. Signar les condicions de la petició del certificat.

L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats de dispositiu podrà signar el document des d'EACAT/Els meus tràmits/Per signar prement el botó “Signa”.

La petició quedarà registrada a EACAT i l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Opció 2 (cessió no exclusiva). Passos a seguir.

Opció 2 (cessió no exclusiva). Passos a seguir:

Si has seguit els passos indicats anteriorment per a la sol·licitud del certificat de Segell Electrònic, a través d'EACAT, amb excepció del 3 (cessió del certificat), en aquest pas, has de marcar l'opció "Ús directe propi".

1. Descarrega del certificat: el Responsable de Servei de Certificació Digital rebrà un correu informant de l'emissió del certificat i haurà d'accedir a la Carpeta de Subscriptor per realitzar la descarrega del mateix. Consulta el manual de la Carpeta de subscriptor en cas de dubtes.

2. Lliurament del certificat: un cop descarregat el certificat, el Responsable del Servei de Certificació Digital, disposa del fitxer amb extensió p.12 o pfx al seu ordinador, així com d'un correu electrònic on s'indica el codi Pin per a la instal·lació del Segell Electrònic de nivell mig, que s'han de lliurar al Consorci AOC, mitjançant el document Lliurament de certificat electrònic Serveis Consorci AOC, que també podeu trobar a l'apartat "Com sol·licitar-ho" del servei que requereix la instal·lació del Segell a www.aoc.cat.

Per poder annexar el fitxer i el pin xifrat al document heu de marcar l'opció "Certificat emès per altres entitats de certificació" a l'apartat "Dades del certificat" del document.

3. Enviament del document: a través d'EACAT > Tramesa genèrica adreçada al Consorci AOC (indicar 'Consorci AOC' a la casella de "A quin ens us dirigiu?"). Per tal de definir els serveis als que s'ha d'instal·lar aquest certificat serà necessari l'enviament del formulari de sol·licitud del servei  a través d' EACAT> Tràmits > prestador Consorci AOC> Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Nota: Tot i que al document de cessió s’indica que el pin s’ha de xifrar a través de l’eina de xifratge d’EACAT, actualment el servei de xifrat de documents d’EACAT no està disponible, per la qual cosa, momentàniament, podeu enviar el PIN a través de correu electrònic (en no estar xifrat, cal garantir que el PIN i el certificat viatgen per canals diferents) a suport@aoc.cat indicant a l’assumpte “PIN cessió [Nom de l’ens]” i el PIN al cos del correu (no cal més informació).

Nota: En el cas dels serveis de Via Oberta que requereixen certificat (AEAT), feu servir la tramesa d'EACAT > apartat "Tràmits" > "Alta de serveis Via Oberta" > prestador Consorci AOC > Sol.licitud de serveis del CAOC.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 36% l'ha trobat útil (22 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN