Vols participar en un estudi sobre l’impacte de l’aplicació de la llei de transparència en els ajuntaments?

En l’àmbit de recerca de transparència, l’ètica pública i la responsabilitat a les administracions públiques, la Universitat de Barcelona està avançant en un projecte de recerca que porta un títol molt suggestiu:

Impacte intern de l’aplicació de la normativa de transparència en els ajuntaments catalans”.

El projecte, –finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya-, té com a objectiu general analitzar l’impacte intern de l’aplicació de la Llei 19/2014 en els ajuntaments catalans, i entre els objectius que es planteja, vol analitzar l’impacte de la transparència en el personal de l’Administració municipal i en la seva percepció de la matèria.

És evident que tot i l’existència d’evidència científica sobre els efectes de la transparència sobre les actituds ciutadanes vers les institucions, no hi ha encara un coneixement clar sobre l’efecte intern que té l’aplicació de la Llei de Transparència des d’un punt de vista organitzatiu. En altres països la recerca mostra que l’aplicació de criteris de transparència han produït canvis profunds en la cultura i pràctica organitzatives de les administracions, que a la vegada tenen un impacte en les percepcions del personal de l’Administració. Aquest projecte pretén doncs omplir aquest buit pel que fa a l’Administració municipal catalana.

Per assolir aquest objectiu, els membres de l’equip de recerca volen saber l’opinió directa de les persones que treballen aquest àmbit, mitjançant l’organització de grups de discussió, reunint a l’entorn d’una mateixa taula persones de diferents ajuntaments que hagin participat en la implementació de la Llei de Transparència per tal de conèixer la percepció que tenen i la valoració que fan sobre la implantació de la llei (tant en sentit positiu com negatiu).  En aquest sentit, volen generar un espai de reflexió i intercanvi d’impressions que pugui esdevenir coneixement útil tant per als propis municipis, com per a les institucions supramunicipals que han de planificar aquestes polítiques.

Les sessions s’organitzaran de forma descentralitzada en el territori. Si voleu més informació o voleu participar en alguna de les sessions, podeu contactar directament amb els promotors de la recerca abans del dia 10 de novembre per correu electrònic el Sr. Joan-Josep Vallbé [vallbe@ub.edu] o Sra. Esther Pano [epano@pisunyer.org].

X