S’activa el servei de Comunicació – sol·licitud relativa a determinades excepcions en matèria d’horaris comercials

Parada de fruta en un mercadoEl Departament d’Empresa i Coneixement publica el servei de comunicació de la sol·licitud relativa a determinades excepcions en matèria d’horaris comercials.

D’acord amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, els ajuntaments poden sol·licitar al departament competent en matèria de comerç el següent:

  • Modificar de manera puntual la franja d’obertura dels establiments comercials (d’acord amb l’art. 36.5).
  • Demanar als efectes dels horaris comercials, acollir-se a la condició de municipi turístic (d’acord amb l’art 38).
  • Comunicar l’autorització d’establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants a obrir amb el mateix horari que el mercat, quan aquest es dugui a terme en dia festiu.

Trobareu aquest servei a la secció Tràmits, dins del Catàleg de tràmits d’Empresa i Coneixement, en el servei EMC – Comunicació – Sol·licitud relativa a determinades excepcions en matèria d’horaris comercials.

X