Informe de l’activitat de l’AOC (abril de 2019): nous serveis afegits

Aquest mes d’abril s’han incorporat a l’informe mensual dos nous serveis.

En primer lloc, el Registre Públic de Contractes, l’instrument que permet el compliment de les obligacions d’informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l’Administració local catalana que ho sol·licitin, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic. Amb més de 1200 ens usuaris, els ajuntaments acumulen enguany el 83% de l’activitat. De gener a abril, els més actius han estat els ajuntaments de Caldes de Montbui, l’Aldea i Palamós.

Per altra banda, s’ofereix informació sobre el  Validador, un servei que permet realitzar la validació de certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent. Mes a mes, l’activitat d’aquest servei ha anat augmentant i, en concret, el mes d’abril ha arribat als 15 milions d’actuacions.

Finalment, destacar que al servei Via Oberta s’hi ha afegit el número d’ajuntaments que ofereixen el seu padró municipal d’habitats (en aquests moments, 864) i el tant per cent de població coberta (92,84%).

Us recordem que l’informe d’activitat mensual dels serveis de l’AOC es presenta en format Power BI, una solució d’anàlisi que ofereix una visualització interactiva de les dades així com la possibilitat de compartir la informació mitjançant un enllaç.

Us convidem a visitar l’informe mensual de l’activitat del Consorci AOC.

X