Registre Públic de Contractes

Logo T-CAT

Soliciteu el servei

Tramesa de la informació dels contractes administratius

El Registre Públic de Contractes

Doneu compliment a la normativa

Concretament a l’LCSP i a la DA Vuitena de la Llei de Transparència amb la comunicació de dades contractuals

Garantiu la transparència

Garantiu el principi de transparència tot donant publicitat a les dades relatives a la contractació pública

Cost 0€

S’implanta als ens locals i les universitats l’RPC sense cost

El següent iframe conté un informe desenvolupat amb l’eina Power BI de Microsoft. En aquest informe es mostra l’evolució temporal del servei, en termes d’activitat i d’estalvi econòmic per ens. L’informe permet filtrar en funció de l’ens, del tipus d’activitat i del seu període temporal.Mostra dades actuals->

Característiques

Comuniqueu les dades

Per a la seva inscripció, de conformitat amb la normativa establerta

Amb la validació de la JCCA

Com a pas previ a la tramesa definitiva de les dades a l’RPC, compteu amb una fase de revisió per part de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Doneu publicitat

Els ciutadans tindran accés a les dades trameses al RPC, relatives als contractes executats els darrers 5 anys, a través del cercador alimentat periòdicament per la seva base de dades

Agiliteu la càrrega de dades

Mitjançant la funcionalitat d’informació massiva de dades de contractació menor a través de fitxer Excel, d’aquests tipus de procediments

Comuniqueu a tercers

En compliment de la normativa, al Registre Estatal del Contractes del Sector Públic i a la Sindicatura de Comptes

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companys inseparables de l’RPC

Traureu més profit de l’RPC si el complementeu amb els següents serveis

Logo EACAT

Tramitació interadministrativa

Els ens locals i universitats que utilitzen les eines de contractació de l’AOC han d’estar adherits a EACAT per accedir-hi

Repositori d’expedients i documents en tràmit

Custòdia la documentació tramesa a l’RPC per part de les entitats del sector públic local

PSCP Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Espai de gestió de licitacions

Previ a la tramesa de dades contractuals al Registre Públic de Contractes, cal donar publicitat a les fases de Contractació al Perfil de Contractant

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.

* Consulteu les Condicions de prestació d’aquest servei