Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Logo T-CAT

Soliciteu el servei

Espai de gestió de licitacions de les administracions públiques catalanes

La PSCP és transparent, simple i gratuïta

Transparència

Garantiu el compliment dels requisits establerts per la LCSP i el principi de transparència en contractació pública

Agilitat contractual

Simplifiqueu i agiliteu el procés de tramitació dels procediments de contractació

Cost 0€

L’AOC implanta als ens del món local i les universitat la PSCP, de forma gratuïta

El següent iframe conté un informe desenvolupat amb l’eina Power BI de Microsoft. En aquest informe es mostra l’evolució temporal del servei, en termes d’activitat. L’informe permet filtrar en funció de l’ens, del tipus d’activitat i del seu període temporal.Mostra dades actuals->

Característiques

Centralitzat

És punt central de la informació contractual dels ens públics de Catalunya

Cerca

És cercador únic i seu electrònica en matèria de contractació pública dels òrgans de contractació, per a la ciutadania i les empreses

Fefaent

Les publicacions al Perfil de contractant de la PSCP inclouen les evidències en format XML

Facilita la comunicació

Inclou eines de comunicació i subscripcions per correu electrònic, així com la funcionalitat de notificació electrònica a través d’e-NOTUM

Perfil del licitador

Ofereix un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada licitador

Icona lock

Segur i interoperable

Garanteix la disponibilitat, integritat i no alteració de la informació publicada i integra les publicacions a la Plataforma de Contractació de l’Estat

Presentació de proposicions electròniques

Inclou funcionalitats de presentació de licitacions electròniques descrites en aquest enllaç

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companys inseparables de la PSCP

Traureu més profit de la PSCP si el complementeu amb els següents serveis

Logo EACAT

Tramitació interadministrativa

Els ens locals i universitats que utilitzen les eines de contractació de l’AOC han d’estar adherits a EACAT per accedir-hi

e-licita

Licitació electrònica dels contractes

Integrat amb la PSCP

RPC - Registre Públic de Contractes

Tramesa de la informació dels contractes administratius

Dona compliment a la normativa i continua garantint el principi de transparència amb la tramesa de dades contractuals al Registre Públic de Contractes.

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.

* Consulteu les Condicions de prestació d’aquest servei