Plataforma de Serveis de Contractació Pública

El lloc on es publiquen les licitacions de les administracions catalanes per fer-ho fàcil a les empreses

Descripció

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).

La plataforma s’estructura en dues parts:

  • Una part privada on els empleats públics poden carregar la informació a publicar (eina de gestió).
  • Una part pública on ciutadans i empreses poden accedir lliurament a la informació (Perfil de Contractant).

En l’àmbit de la contractació electrònica, l’AOC promou la utilització de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), creat i desenvolupat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i l’àrea TIC del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. L’AOC és el responsable d’impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions locals i les universitats de Catalunya.

A qui va adreçada

A totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent. Actualment hi ha 1.263 ens adherits. Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens adherits al Perfil de contractant.

Funcionalitats

  • Disposa d’un perfil de contractant per a cada òrgan de contractació
  • Cercador únic de licitacions i adjudicacions
  • La publicació d’informació es realitza per a cada òrgan de contractació
  • Els avisos a usuaris poden ser a través d’SMS, correu electrònic i RSS
  • Permet la difusió multilingüe (català, aranès, castellà i anglès)
  • Accessibilitat Web AA
  • Permet la presentació telemàtica d’ofertes mitjançant les funcionalitats descrites en aquest enllaç.

A més, hi ha una evolució constant de la Plataforma, fet que la constitueix, de forma gradual, com un servei integral en matèria de contractació, incloent tant els serveis d’informació i recerca d’informació, com de licitació electrònica i d’interoperabilitat a nivell estatal i europeu.

Per altra banda, compleix el RDL 3/2011, ja que implanta el perfil de contractant (a través de mecanismes d’acreditació de data i hora de publicació emprant algorismes criptogràfics i de segellat de temps).

Cal destacar que implementa el CODICE, que és un model de dades definit pel Ministeri d’Economia i Hisenda i que està orientat a la sindicació d’informació entre plataformes.

Estat del servei

El servei es troba en funcionament.

Programa de demostració

Hi ha dues opcions per integrar la Plataforma al web municipal:

Cost del servei

La prestació del servei PSCP no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

Presentació del servei Perfil de contractant (1,99 MB)

Proveïdors integrats

Consulteu la taula de proveïdors integrats amb el servei e-Contractació al Portal de suport.

Per sol·licitar l’alta o modificacions del servei, cal que envieu el formulari següent degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens:

Sol·licitud d’alta al servei PSCP i e-LICITA (184,78 kB)

Per a informació sobre l’alta per a entitats que no són del món local o universitats, es pot contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari d’Economia trucant al 902300127, o bé, a través de l’adreça de correu: suport_contractaciopublica.eco@gencat.cat.

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport d’e-CONTRACTACIÓ.

Per obtenir formació sobre el servei, inscriviu-vos a la propera edició del Curs sobre Contractació Electrònica.

L'Ajuntament de Gavà i el Perfil de Contractant

“Per complir amb la Directiva Europea 2014/24/UE vam decidir utilitzar la Plataforma de Contractació de l’AOC”

Carmen Lavado
Ajuntament de Gavà

+ de 1.000 ens locals

disposen de perfil de contractant

Activitat de la plataforma de serveis de contractació pública

Us mostrem les dades d’activitat de la PCSP

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN