Licitacions

Licitació electrònica dels contractes per a complir amb les noves obligacions legals

Les licitacions electròniques a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, es resolen mitjançant dues funcionalitats, descrites a sota, pensades per donar compliment a la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017), en quant a l’obligació d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores.

  • Presentació telemàtica d’ofertes:  Aquesta eina és d’aplicació a la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat
  • El Sobre Digital 2.0: presentació electrònica de les ofertes en procediments que precisen de solució ensobrada. La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, juntament amb l’àrea TIC del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, ha desenvolupat, integrada amb la PSCP, l’aplicació de la qual va ser aprovada per l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Sobre digital. Mitjançant aquesta el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

El Consorci AOC és el responsable d’impulsar i gestionar aquests serveis per a les administracions locals i les universitats de Catalunya.

A qui va adreçada
A totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent. Actualment hi ha 1.263 ens adherits. Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens adherits a l’e-Licita.

Estat del servei

  • La presentació electrònica d’ofertes es troba en funcionament.
  • Sobre Digital 2.0: disponible pels ens adherits a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública a partir del 15/03/2018.

Cost del servei
La prestació d’aquest servei no comporta cap cost per a les administracions locals i universitats catalanes durant l’any 2018.

Presentació del servei
Sobre Digital 2.0

Les funcionalitats de presentació telemàtica d’ofertes venen incorporades amb l’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que podeu sol·licitar seguint les indicacions de l’enllaç.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport d’e-Contractació.

198 ofertes telemàtiques

s’han presentat durant l’any 2017 mitjançant la presentació telemàtica i el Sobre Digital 2.0

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN