Licitacions electròniques

Logo T-CAT

Soliciteu el servei

Licitació electrònica dels contractes per a complir amb les noves obligacions legals

Les licitacions electròniques integrades amb la PSCP: fàcils, segures i d’estalvi

Faciliteu la feina a les empreses

Poseu a disposició de les empreses una eina senzilla per la presentació de les ofertes en format electrònic

Guanyeu seguretat

Garantiu la integritat i el no repudi, la identitat del remitent i la traçabilitat de tot el procés

Estalvieu

Reduïu els costos relacionats amb el registre manual d’assentaments d’entrada de la documentació i el volum de paper generat en el procés tradicional

El següent iframe conté un informe desenvolupat amb l’eina Power BI de Microsoft. En aquest informe es mostra l’evolució temporal del servei, en termes d’activitat i d’estalvi econòmic per ens. L’informe permet filtrar en funció de l’ens, del tipus d’activitat i del seu període temporal.Mostra dades actuals->

Característiques

Integrat

Les entrades de les ofertes per part de les empreses a través de les funcionalitats de presentació telemàtica, es visualitzen des de l’eina de gestió de PSCP per part dels òrgan de contractació

Faciliten la comunicació

Permeten la interacció d’òrgans contractant i empreses en el procés de licitació mitjançant la gestió d’avisos de manera bidireccional

Compleix la normativa

En quan a l’obligació de presentació d’ofertes en format electrònic que recull la LCSP

Presentació telemàtica d’ofertes

Simplifica el procés en la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat

Sobre digital

Solució de presentació per mitjans electrònics de les ofertes, en procediments que precisen de solució ensobrada

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companys inseparables de l’e-Licita

Traureu més profit de l’e-Licita si el complementeu amb els següents serveis

Logo EACAT

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Comunica els anuncis de licitació, adjudicació, formalització i anul·lació a la Plataforma

Logo EACAT

Tramitació
interadministrativa

Els ens locals i universitats que utilitzen les eines de contractació de l’AOC han d’estar adherits a EACAT per accedir-hi.

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.

* Consulteu les Condicions de prestació d’aquest servei