Els webs públics hauran de ser obligatòriament accessibles a partir de setembre de 2020

Calendari d'accessibilitat de webs i aplicacions mòbils

Calendari d’accessibilitat de webs i aplicacions mòbils

El 22 de desembre de 2016 va entrar en vigor la Directiva de la Unió Europea 2016/2102 sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic que estableix l’obligatorietat de que tots els webs públics siguin accessibles a partir del 23 de setembre de 2020. La normativa estableix uns requisits mínims d’accessibilitat i adopta normes aplicables al disseny, construcció, manteniment i actualització dels webs i aplicacions mòbils, que han de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

La normativa també imposa l’elaboració, actualització periòdica i publicació d’una declaració d’accessibilitat  sobre la conformitat dels seus webs i aplicacions mòbils amb els requisits mínims d’accessibilitat que estiguin establerts.

Calendari d’accessibilitat
La normativa d’accessibilitat estableix diferents terminis:

  • 23 de setembre de 2019: Obligació per als webs nous publicats després del 23 de setembre de 2018
  • 23 de setembre de 2020: Obligació per a tots els webs publicats
  • 23 de juny de 2021: Obligació per a les aplicacions mòbils

Per tant, tots els webs que es publiquin a partir del 23 de setembre de 2018 tenen un any per adaptar-se als criteris d’accessibilitat i la resta de webs hauran de ser accessibles a partir del 23 de setembre de 2020. Pel que fa a les aplicacions, la directiva amplia el termini obligat fins el 23 de juny de 2021.

Informació d’interès

X