L’AOC deixa d’emetre certificats de servidor segur (SSL)

A partir de 2020 el Consorci AOC,  ja no emetrà certificats de servidor segur. Concretament els certificats que deixarà d’emetre són:

  • Certificat de servidor segur  (CDS-1)
  • Certificat de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig (CDSNM-1)

Els darrers certificats s’emetran el 31 de desembre i es garantirà la vigència dels mateixos durant els dos anys de la seva durada. Aquest canvi no afecta a la resta de perfils, que es segueixen emetent en les mateixes condicions.

X