COMUNICAT – Resolta la inestabilitat dels serveis AOC

Camí de doble direcció totalment lliureEn relació als problemes detectats en els darrers dies a les plataformes del Consorci AOC, que afectaven majoritàriament al servei EACAT, us informem que ja s’ha pogut identificar la font principal del problema, derivada d’un mal ús dels serveis. Això estava generant un tràfic de peticions fins a 20 vegades més elevat de l’estrictament necessari, la qual cosa ha desbordat els recursos disponibles i ha provocat l’afectació de tota la plataforma.

Una vegada detectat el mal ús del servei, s’ha procedit a tallar l’accés a les empreses que el generaven, i s’ha implementat uns canvis a nivell de programari per evitar que torni a succeir un cas similar.

Per altra banda, seguim treballant en dimensionar i aïllar les aplicacions i serveis del Consorci AOC de la manera més eficient possible tenint en compte els recursos actuals disponibles.

X