Imatge: momentumco.eu

La reforma de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica pretén impulsar la tramitació unificada. Aquest canvi permetrà a les empreses aportar les seves dades administratives un únic cop, amb independència de l’Administració amb què s’hagin de relacionar en un futur, ja sigui la Generalitat, l’Administració estatal o la local.

La tramitació de l’activitat econòmica a Catalunya será més àgil, més eficient i es reduirà la duplicitat de dades que s’aporten a les administracions. Una mesura que recorda a la que va implantar Estònia en el seu dia i que va batejar com “el principi d’un sol cop“: l’Estat no pot demanar als ciutadans la mateixa informació dues vegades i l’ha de fer servir, com a mínim, dos cops.

Tots els detalls de la modificació de la llei, a la sala de premsa de la Generalitat de Catalunya.

X