Presentació de la Guia de transparència per a les entitats del Sector Públic de l’Administració de la Generalitat

Per conmemorar el dia internacional del dret a saber, que se celebra anualment el 28 de setembre, la Generalitat de Catalunya ha organitzat una jornada on es presentarà la Guia de transparència per a les entitats del Sector Públic de l’Administració de la Generalitat.

Aquesta jornada conmemorativa se celebrarà el proper dimarts 9 d’octubre i serà presentada per l’Hble. conseller Ernest Maragall i Mira, i comptarà amb la participació del Síndic de Greuges, Sr. Rafel Ribó i Massó, que elabora anualment un informe que recull l’estat de la transparència a Catalunya i posa de relleu tant els avenços com les mancances d’aquesta. La Guia, elaborada per l’Oficina de Racionalització del Sector Públic de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, va ser aprovada per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) el passat mes de juliol, i facilita l’aplicació de la Llei adaptant-se a les característiques de les diverses naturaleses jurídiques de les entitats del sector públic.

El dia internacional del dret a saber se celebra des de l’any 2015, data en què la UNESCO va adoptar una resolució en què exposava que el dret universal d’accés a la informació resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats i per al benestar de tota persona.

Dia: dimarts 9 d’octubre

Hora: 16:30 – 18:30

Lloc: Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya C/Girona, 20. Barcelona

Programa

16:15 – Obertura de portes

16:30 – Presentació de la jornada a càrrec de l’Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • El Síndic de Greuges i la defensa del dret a saber a càrrec de l’Excm. Sr. Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya
  • Guia de Transparència per a les entitats del sector públic a càrrec de la Sra. Ester Manzano Peláez, directora General de Modernització i Innovació de l’Administració i de la Sra. Olga Delpeix Borrell, cap de l’Oficina de Racionalització del Sector Públic
  • Torn obert de paraules

18:00 – Cloenda a càrrec del Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert

Inscripcions: Per tal d’inscriure-us a la jornada, us demanem que envieu un correu a l’adreça: secretaria_transparencia.exi@gencat.cat. Les inscripcions seran acceptades per ordre d’arribada fins a completar l’aforament.

X