Segons la normativa de signatura electrònica (Llei 59/2003) i el desenvolupament a efectes d’interoperabilitat (Reial Decret 4/2010) els certificats personals reconeguts de treballador públic que emet el Consorci AOC, el DNI ha d’aparèixer, obligatòriament, com a identificador del Certificat.

La no inclusió d’aquesta dada, per part de qualsevol prestador de serveis de certificació inclosos a la llista estatal, comportaria la pèrdua d’aquesta condició i, en darrer terme, la impossibilitat de continuar expedint Certificats qualificats.

Amb el desenvolupament del Reglament Europeu relatiu a la identificació electrònica als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (ReIDAS), el DNI continua tractant-se com a identificació nacional únic i per tant una dada que ha de constar dins del certificat.

Destacar que es tracta d’un camp que el treballador públic pot modificar la configuració de la imatge generada en la signatura electrònica quan se signa amb l’eina pdf (adobe) de manera que el camp DNI no aparegui cada vegada que s’utilitza el certificat reconegut però en tot cas continua incorporant el DNI en les propietats de la signatura. Trobareu més informació sobre com modificar la configuració de la imatge generada en aquest enllaç.

X