La primera convocatòria de Wifi4EU es publicarà al febrer de 2018

La iniciativa Wifi4EU té per objectiu que ens locals ofereixin connectivitat Wi-Fi gratuïta i d’alta qualitat per als ciutadans i visitants en espais públics com ara parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tota Europa.

Per a obtenir finançament caldrà:

  • Que l’ajuntament es registri al portal web de la iniciativa WiFi4EU a partir del 18 de gener 2018.
  • Presentar la sol·licitud formal on-line en aquest mateix portal web, a partir de febrer de 2018 (encara no s’ha anunciat el dia concret).

La Comissió Europea (CE) hi destinarà ajuts per un import de 120M € durant el període 2017-2019 per a ajuntaments d’arreu d’Europa i el finançament s’atorgarà d’acord amb el principi “first come first served”, és a dir, per ordre de d’arribada. La Comissió Europea preveu 5 convocatòries (rondes d’adjudicacions) abans de 2020.

Segons fons de la CE, en aquesta primera ronda s’adjudicaran 1.000 vals de finançament (per un valor aproximat de 15.000€ cadascun), amb un mínim de 15 vals per estat membre i un màxim del 8% de les assignacions totals, per tal d’afavorir un cert balanç geogràfic. No hi haurà necessitat de justificació del projecte tot i que hi haurà mecanismes de verificació. Els municipis disposaran d’un any i mig per a posar en marxa el servi. Només es finançarà una sol·licitud per municipi durant tota la vigència d’aquesta iniciativa (2017-2019).

Només seran admeses les peticions presentades per municipis o associacions municipals que el propi Estat membre hagi permès presentar-se. En el cas d’Espanya, s’està a l’espera de confirmació, però les unitats beneficiaries serien municipis i no es considerarien les Diputacions. En el cas de sol·licituds presentades per una associació de municipis s’haurien de fer tants registres i sol·licituds com municipis formin part d’aquesta entitat territorial. Seran rebutjades totes aquelles candidatures realitzades per consultories externes.

En el portal web de WiFi4EU també hi haurà un apartat perquè es puguin inscriure les diferents empreses i pimes que puguin realitzar aquest servei d’instal·lació Wi-Fi. Això no els dóna cap dret especial, només publicitat i facilitat als municipis per la recerca d’un proveïdor.

X