La iNNOtECA incorpora el projecte Nextinit, la plataforma d’innovació oberta de l’AOC

Captura Nextinit
La iNNOtECA és un recull dinàmic d’experiències innovadores dutes a terme a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i al seu sector públic (APiSP) i ha incorporat al seu catàleg d’experiències el projectes Nextinit, la plataforma d’innovació oberta de l’AOC.

Aquestes experiències innovadores es classifiquen en cinc categories: productes en forma de serveis, productes en forma de béns, organització i procés, difusió i comunicació, i estratègia.

En el cas de la plataforma Nextinit, aquesta s’ha inclòs dins de la categoria d’Estratègia.

La plataforma d’innovació oberta AOC (Nextinit) permet que una comunitat pugui participar en un repte aportant idees per a resoldre’l, votant les idees d’altres membres, recomanant la seva idea o altres idees, etc. D’aquesta manera es disposa de diferents punts de vista i enfocaments, i així s’escapa de l’endogamia creativa.

Totes aquestes accions es realitzen amb el “ganxo” de la gamificació, ja que es parteix d’una bossa de “cibermonedes” que ens permet invertir en les idees, i en funció del seu èxit, la nostra inversió experimenta un retorn. Altres accions que també amplien la cartera d’inversió són els comentaris realitzats o la invitació a altres persones a participar en el repte. Us resumim els darrers reptes en una infografia.

Des de l’AOC aprofitem el potencial de la plataforma per plantejar reptes que considerem rellevants. Amb l’enginy de totes les persones que voluntàriament participen i les tècniques de “gamificació” obtenim solucions que ens ajuden a transformar l’Administració.

La plataforma es planteja com un recurs col·laboratiu i per tant, si des de qualsevol administració pública teniu algun repte a resoldre relacionat amb l’administració electrònica, us anime a que ens el feu arribar per valorar la realització d’un repte Nextinit. Podeu contactar amb nosaltres a innovacio@aoc.cat.

Més informació:

 

 

 

X