Els indicadors públics dels serveis prestats per l’AOC, disponibles en dades obertes

Les dades de caràcter públic associades als serveis que presta l’AOC es poden consultar a l’apartat Indicadors del web. L’objectiu principal d’aquest nou apartat al web és fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.

Les dades estan disponibles en diferents formats, la cerca es pot realitzar escollint diferents variables com per exemple ens, servei, any o rang de població i les dades es poden descarregar per poder ser tractades i reutilitzades.

Les dades en format obert es publiquen al portal de dades obertes de l’AOC concretament en dos conjunts de dades: un de resumit i un de més detallat. El conjunt de dades, en format CSV, pot descarregar-se o gestionar-ne la integració via l’API disponible.

A nivell dels diferents portals de dades obertes del món local que disposa cada ens, aquests dos nous conjunts de dades hi apareixen i prèviament  filtrades per el mateix.

Amb aquesta iniciativa des de l’AOC es persegueix promoure la creació de valor amb la publicació i reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.

X