El pressupost de Sant Vicenç de Montalt, a cop d’ull

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha estrenat una eina interactiva que permet consultar el pressupost de la corporació dels últims tres anys.

Aquesta eina interactiva inclou la informació de les diferents partides econòmiques, el destí de les inversions (amb un mapa on es pot visualitzar el lloc del municipi on es faran les inversions), les fonts d’ingressos i l’evolució de la despesa o de l’estalvi, entre d’altres dades d’interès.

Accediu als pressupostos de Sant Vicenç de Montalt

X