El “Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu”, Premi NovaGob Excel·lència 2017

Administracions públiques d’Espanya, la República Dominicana, Mèxic i Perú han estat reconegudes en els Premis NovaGob Excel·lència 2017 per les seves bones pràctiques a través de projectes innovadors dirigits a millorar els seus procediments i atenció a la ciutadania.

D’entre les 83 candidatures que es van postular en inici als Premis, la comunitat NovaGob va triar mitjançant votació a 18 finalistes repartits en 9 categories dins de tres grans eixos temàtics: (1) Persones (talent humà per aconseguir l’excel·lència); (2) Valors (ètica pública, govern obert i lluita contra la corrupció) i (3) Tecnologia (transformació digital per a la generació de valor públic).

La decisió es basa en diferents criteris per puntuar les iniciatives, com ara: creativitat, coneixement i innovació; impacte sobre la ciutadania; transferència i difusió; sostenibilitat; valor públic generat; eficàcia i eficiència; grau de millora; diversitat geogràfica i vots obtinguts.

Concretament, i per a l’eix temàtic (2) Valors, el ha recaigut en el “Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu”, presentat per la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, Generalitat de Catalunya.

El gran interès despertat per aquesta edició dels premis (83 candidatures presentades i més de 3.000 vots emesos per les persones professionals del sector públic que formen part de la xarxa social NovaGob) els situa com un dels guardons de referència a Iberoamèrica per visibilitzar la innovació en el sector públic.

La cerimònia de lliurament de Premis tindrà lloc a la IV edició del Congrés NovaGob, que enguany se celebra els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2017 a la Llacuna (Tenerife, Espanya).

Finalment recordar que en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), es va crear un grup de treball que ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.

X