CÒPIA, el nou servei de generació de còpies autèntiques de l’AOC

CÒPIA és un servei que permet generar còpies autèntiques electròniques de documents en suport paper i així evitar l’entrada de documents en paper a les administracions. També permet generar còpies en paper autèntiques de documents electrònics mitjançant l’ús de codis segurs de verificació.

Aquest nou servei compleix amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent, en concret l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, el qual regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

Actualment el servei només està disponible en modalitat d’integració i està previst que en el darrer trimestre de 2017 estigui disponible com una aplicació més dins de la plataforma EACAT i dins el servei ERES per tal de poder generar còpies autèntiques dels documents aportats pel ciutadà.

CÒPIA neix amb la voluntat d’esdevenir un servei comú i transversal que pugui ser utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé per part d’altres aplicacions en poder de les administracions públiques que tinguin la necessitat de generar còpies autentiques.

Podeu ampliar la informació sobre el servei CÒPIA al web de l’AOC i resoldre els vostres dubtes des de l’àrea de suport.

X