Quin procediment es segueix per poder accedir a les dades de Via Oberta?

Per Sol·licitar l’accés als serveis de Via Oberta s’ha de fer a través dels formularis que es poden descarregar del web del Consorci AOC i que es troben individualitzats segons l’organisme emissor que cedeix les dades.

Teniu disponibles de cada servei una Guia normativa que us podrà servir d’ajuda per emplenar els formularis.

Un cop signats pel representant legal de l’ens, els formularis s’han d’enviar al Consorci AOC a través de la plataforma EACAT.

Per poder autoritzar la petició de dades, la LOPD ens obliga a comprovar:

1)      Que s’ostenta la competència per demanar les dades.(funcions legítimes del cedent i del cessionari, art 11 LOPD)

2)      Que les dades que es volen substituir es demanen en un procediment concret i regulat, com a exercici de la pròpia competència. (finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes, art. 11 LOPD)

3)      Que no es trenqui el principi de proporcionalitat (és a dir que no es demanin més dades de les que són necessàries). El principi de proporcionalitat marca l’equilibri entre el límit que s’aplica i la rellevància del bé jurídic protegit. Actua com a límit genèric que afecta a tots els tractaments de dades.

4)      Finalment que la cessió de les dades es realitzi amb consentiment o que hi hagi una norma amb rang de llei que l’eximeixi. (Article 11 LOPD).

 

Destacar que quan es sol·liciten serveis intermediats per la plataforma del Ministeri d’Hisenda (MINHAP)*, cal adjuntar la normativa específica del procediment i el document on es recull el consentiment dels sol·licitants, en castellà, si en disposeu, ja que s’han de trametre a l’emissor.

(*) Els serveis del MINHAP són: DGP, CADASTRE, SEPE, INSS; Registres Civils i Certificat del Registre de Penats (Ministeri de Justícia), IMSERSO, TITULACIONS del Ministeri d’Educació.

X