Jornada Localret dedicada al nou model d’Ordenança tipus adaptada als darrers canvis legals

jornadalocalret2El pròxim 28 de setembre Localret organitza una jornada dedicada a la presentació del seu nou model d’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica.

Aquesta entitat municipalista ha dut a terme una revisió exhaustiva a fi d’adaptar el seu model d’Ordenança als requeriments de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Com en el cas del model fins ara vigent, l’objectiu d’aquest nou document és esdevenir una guia de referència per tal que les Administracions locals catalanes, a més de consolidar l’ús dels mitjans electrònics, compleixin amb les obligacions de transparència, proximitat, servei, tot vetllant pel respecte al dret de participació i accés a la informació de la ciutadania.

La jornada se celebrarà a l’Auditori de la UPF, C. Roc Boronat, 138 de Barcelona i comptarà amb la presència de diversos experts que exposaran dues ponències d’anàlisi de les novetats jurídiques i debatran a una taula rodona el seu impacte a nivell organitzatiu.

Podeu consultar el programa i fer la inscripció des del web de Localret.

X