El Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos d’inconstitucionalitat contra les noves lleis administratives

En el post publicat el passat 15 de juny us anunciàvem que el Govern de la Generalitat havia acordat la impugnació d’alguns articles de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, les denominades noves lleis administratives.

En el BOE d’1 d’agost s’ha publicat l’admissió a tràmit pel TC dels corresponents recursos d’inconstitucionalitat presentats pel Govern de la Generalitat, núm.3628-2016 i 3774-2016 corresponents a les lleis esmentades respectivament.

Aquesta impugnació no interfereix en l’entrada en vigor de les lleis, ja que la suspensió és una potestat que només pot exercir el President del Govern Espanyol davant la impugnació de lleis autonòmiques.

X