El Consorci AOC gestiona la publicació al Portal de Transparència de Catalunya dels portals dels ens locals

transp_cat

Tal i com ja se us va demanar per part del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, el passat 19 de juny de 2015, us recordem que, a mesura que aneu publicant el vostre portal de transparència cal que ens informeu de l’adreça URL que voleu que es publiqui al Portal de Transparència de Catalunya.

D’ara en endavant, per a simplificar la feina als més de 700 ens locals usuaris del servei de Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC, un cop rebeu el correu-e d’alta del servei, en el termini de 15 dies, el Consorci AOC comunicarà l’adreça URL del vostre portal per a que es publiqui al Portal de Transparència de Catalunya, excepte en el cas que ens dieu el contrari a través del formulari de contacte del nostre servei de Suport.

En aquest sentit, aquells ens que hagueu rebut el correu d’alta prèviament al 14 de gener de 2016, el Consorci AOC comunicarà les adreces als gestors del Portal de Transparència de Catalunya, el dia 29 de gener (tal i com s’ha informat via EACAT), excepte en el cas que ens dieu el contrari a través del formulari de contacte del nostre servei de Suport.

Aquells ens que no sigueu usuaris del Servei Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC, ens  haureu de comunicar l’adreça d’URL a través del formulari de contacte del nostre servei de Suport, i des del Consorci AOC ens encarregarem de fer arribar aquesta informació als gestors del Portal de Transparència de Catalunya.

Addicionalment, us recordem que el Síndic de Greuges, organisme responsable d’avaluar el compliment d’aquesta Llei, ha encomanat a la Fundació Pi i Sunyer la realització d’un informe d’avaluació sobre el seu compliment que està previst realitzar-se en les properes setmanes, i en el que el primer punt de compliment és la publicació de l’adreça URL del vostre espai de transparència en el Portal de Transparència de Catalunya. Per aquest motiu, i addicionalment, us recomanem que el feu públic el més aviat possible, creant un enllaç des de la vostra web corporativa.

X