Valoració de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP) dels quatre mesos de la Llei de transparència

transparenciaEl 31 d’octubre de 2015 es van complir quatre mesos de l’entrada en vigor de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Què s’ha fet en aquests quatre mesos? Què li falta a la llei? Podeu accedir a la valoració que en fa la XIP seguint aquest enllaç.

X