S’obre la convocatòria de subvencions per ens locals per Plans de foment territorial del turisme 2015

El 19 de març de 2015 s’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/47/2015, de convocatòria dels Plans de Foment Territorial del Turisme. S’hi poden presentar ens locals amb projectes d’actuacions de millora de les instal·lacions turístiques, accessibilitat, senyalització, projectes innovadors, infraestructures tecnològiques, eficiència energetica, etc.

El pressupost dels projectes presentats ha de ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs, de despesa subvencionable. La quantia de la subvenció atorgada serà com a màxim el 50% de l’import total, IVA inclòs, de l’actuació subvencionable, i la quantia màxima concedida no superarà els 400.000,00 euros. L’execució del projecte objecte de subvenció ha d’haver-se iniciat un any abans de la publicació de l’Ordre, o com a màxim durant l’any 2015, i haurà d’estar finalitzat el 30 de setembre de 2017.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 27 d’abril de 2015 i s’ha de fer a través del servei d’Eacat EMO – Plans de foment territorial del turisme.

X