S’obre el període per sol·licitar el retorn del cànon de residus municipals 2014

Tal i com preveu la “Guia d’Orientació als Ens Locals” s’inicia el període de tramitació del retorn del cànon de residus municipals per a l’exercici 2014. Aquesta tramitació s’ha de dur a terme des de la plataforma EACAT i el termini de presentació és fins el 31 de març de 2015.

Per iniciar el tràmit, els Ens Locals han d’accedir a la plataforma SDR ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Els gestors trobareu aquest servei amb la denominació “TES – ARC – Subvencions“.

X