Publicat l’estudi sobre l’estat de la interoperabilitat 2014 elaborat per l’observatori europeu NIFO

D’acord amb l’estudi sobre l’estat de la interoperabilitat 2014, publicat per l’observatori europeu dels marcs nacionals d’interoperabilitat NIFO, Espanya, gràcies a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, es troba, juntament amb Estònia, Països Baixos i Dinamarca, en un alt nivell de maduresa pel que fa a l’adequació al Marc Europeu d’Interoperabilitat.

En aquest estudi es detallen les àrees de progrés i s’identifiquen els principals reptes als quals s’enfronten les administracions en el disseny i aplicació dels seus marcs nacionals d’interoperabilitat. En concret, per a la determinació de l’anàlisi de l’alineament amb el Marc Europeu d’Interoperabilitat l’estudi analitza les cinc dimensions: els ‘principis’, el ‘model conceptual’, els ‘nivells d’interoperabilitat’, els ‘acords d’interoperabilitat’ i la ‘governança’.

Vegeu NIFO’s Interoperability State-of-Play 2014 Report (en anglès)

En relació amb Espanya es destaquen la seva bona posició d’alineament general, d’implementació i monitoratge, així com d’evolució des de 2012. Altres aspectes destacats per l’estudi sobre la situació d’Espanya es refereixen a la trajectòria al llarg dels  anys, al compromís amb la interoperabilitat, a l’esforç necessari per aconseguir la interoperabilitat en un escenari complex d’interacció entre l’AGE, les CCAA i les entitats locals -al qual cal afegir les Universitats i l’àmbit de Justícia-, al catàleg de solucions mantingut pel Centre de Transferència de Tecnologia i el paper de Xarxa SARA per a la interconnexió de les nostres administracions.

X