Publicada una guia per a l’aplicació de la Llei de Transparència als ens locals

book-631760_1280L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han elaborat una guia per a les administracions locals catalanes amb l’objectiu de facilitar la implantació de la Llei de Transparència al món municipal.

La guia, elaborada pel catedràtic de Dret Constitucional Rafael Jiménez Asensio, pretén ser un instrument útil en la aplicació i comprensió de la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya. Una llei que, tal i com explica Jiménez Asensio, planteja tot un seguit de reptes i obligacions a les administracions locals, moltes d’elles força exigents. La guia es presenta amb una doble finalitat:

  • Exposar de forma clara i senzilla les claus per comprendre i aplicar la citada Llei als ajuntaments, tant des d’una perspectiva política com tècnica.
  • Elaborar una llista dels reptes que s’obren als ajuntaments com a conseqüència d’aquest nou marc normatiu, dins un sistema de bona governança. Es persegueix, així, definir les línies bàsiques del model institucional i de gestió de la transparència municipal, però també treballar en altres àrees que recull la llei (bon govern, govern obert, etc).

A continuació us facilitem els enllaços de les institucions que han publicat la guia:

ACM (Associació de Municipis de Catalunya): Accés a la guia

FMC (Federació de Municipis de Catalunya): Accés a la guia

Així mateix, al web de l’INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) trobareu l’accés a la guia en la seva versió en castellà, complementat amb un Dossier de Documentació sobre Transparència. Aquest dossier inclou diferents enllaços a normativa sobre transparència i codis ètics, així com a documents i bibliografia, que poden ser de gran ajuda per a tots aquells que treballeu en aquest àmbit:

INAP (Instituto Nacional de Administración Pública): Accés a la guia (castellà) i Dossier de Documentació

 

X