Manual d’”Open government” per a governants i ciutadans

guia-abrir-gobiernos

Font: http://www.gobernaamericalatina.org/

Recentment s’ha publicat la Guía práctica para abrir gobiernos. Manual de “open government” para gobernantes y ciudadanos, un document que té per objectiu proporcionar a polítics, funcionaris i professionals les claus per poder donar amb èxit les primeres passes en el llarg camí cap a la consecució de governs més oberts, transparents i participatius.

El manual ha estat realitzat per diversos especialistes que, treballant en aquest camp, han contribuït a dimensionar, planificar i aplicar aquestes teories a la complexa realitat de l’exercici del govern.

Mila Gascó introdueix l’obra amb una reflexió sobre el concepte de govern obert, i en el capítol 5 ens parla de la participació interna, la dels treballadors públics; Alberto Ortiz de Zárate participa als capítols 1 i 3, amb una explicació sobre el model LUDO de govern obert i la definició d’un projecte d’obertura de dades públiques, respectivament; Rafa Rubio tracta, al capítol 2, del model normatiu per un govern obert; César Calderón reflexiona al capítol 4 sobre la participació ciutadana; i per últim, al capítol 6 Pablo Díaz s’ocupa de la relació entre tecnologia i govern obert.

La guia està disponible per a la seva descàrrega lliure i gratuïta a l’enllaç: http://www.gobernaamericalatina.org/noticias/-/asset_publisher/PQ8p/content/guia-practica-para-abrir-gobiernos

 

X