L’ús del correu electrònic registra el major descens en 20 anys

smartphone-791570_1280L’ús de la missatgeria instantània s’imposa al correu electrònic. Segons dades recents proporcionades per l’Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 72,5% de les persones enquestades va utilitzar el correu electrònic en el darrer mes, enfront d’un  88,1% de persones usuàries de la missatgeria instantània.

L’informe mostra com l’ús del correu electrònic descendeix progressivament enfront els nous serveis de comunicació i les xarxes socials. L’AIMC recull cada tres mesos dades dels hàbits a Internet dels espanyols majors de 16 anys, i en aquest darrer sondeig, relatiu al primer trimestre de 2015, registra el percentatge d’ús de l’e-mail més baix des de l’any 1997.

La missatgeria instantània es converteix en el mitjà de comunicació favorit i és el servei per excel·lència a Internet, tal i com s’afirma a l’últim informe de la Sociedad de la Información en España, SIE14, que indica que el seu ús ha crescut un 206% en els darrers dos anys fins assolir el 78% de la població amb telèfon mòbil. Ja pràcticament iguala la trucada al mòbil (utilitzada pel 82%) com a mitjà de comunicació amb familiars i amics.

Aquestes dades ens fan plantejar si estem presenciant la fi del correu electrònic. A la irrupció de nous serveis a l’escenari de la comunicació, se suma una tendència cada cop més creixent a les empreses: limitar l’ús de l’e-mail. Precisament a l’article Por qué estamos abandonando el correo electrónico, publicat recentment a un web especialitzat en novetats tecnològiques, s’analitzen els diferents factors que estan propiciant la seva desaparició i aporta més dades sobre el seu ús decreixent.

 

X